Підприємництво торгівля та біржова діяльність

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітньо-професійна програма: Економіка підприємства

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльністі

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльністі

Термін навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти ( 9 класів ) – 2 роки 10 місяців
 • на основі повної загальної середньої освіти ( 11 класів ) – 1 роки 10 місяців

В сучасних ринкових умовах господарювання існує потреба у фахівцях, які займаються розробкою систем бюджетування, контролюють виконання бюджетів, здійснюють планування і ведуть періодичну, фінансову, бухгалтерську, статистичну і управлінську звітність. Цих фахівців поділяють на кілька категорій:

 • економіст-фінансист – займається всіма фінансовими операціями компанії;
 • бухгалтер-економіст – аналізує фінансово-господарську діяльність, а також веде бухгалтерський облік і облік грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей на підприємстві;
 • економіст-аналітик – займається збором і аналізом важливою для компанії економічної інформації;
 • економіст з праці – виконує всю роботу, пов’язану з оплатою праці на підприємстві.

Фаховий молодший бакалавр зі спеціальності Підприємництво, торгівля та біржова діяльність призначений для фінансово-економічної роботи в різних організаціях, підприємствах та установах. Під час навчання здобувачі освіти опановують економічне планування, економіко-математичне моделювання діяльності підприємства, економіку підприємства та організацію її діяльності, бухгалтерський облік і фінанси підприємств, менеджмент та маркетинг. Випускники мають навички роботи з професійними програмами: 1С:Бухгалтерія 8.3, Парус-Бухгалтерія, MASTER-Бухгалтерія, М.Е.Dоc.

Посади, які може займати фаховий молодший бакалавр:

 • економіст;
 • економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
 • економіст з матеріально-технічного забезпечення;
 • економіст з планування;
 • економіст з фінансової роботи;
 • економіст інформаційно-обчислювального центру;
 • економічний радник;
 • консультант з економічних питань;
 • оглядач з економічних питань;
 • економіст-аналітик;
 • бухгалтер;
 • обліковець;
 • касир.