Підприємництво та торгівля

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 076 Підприємництво та торгівля

Освітньо-професійна програма: Економіка підприємства та електронна комерція 

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з підприємництва та торгівлі 

Термін навчання:

Основний фокус освітньо-професійної програми:

Економіка підприємства

ІТ у підприємницькій та торгівельній діяльності

Електронна комерція

Бізнес-планування

Інтернет маркетинг

Фаховий молодший бакалавр зі спеціальності Підприємництво та торгівля призначений для фінансово-економічної роботи в різних організаціях, підприємствах та установах. Під час навчання здобувачі освіти опановують економічне планування, економіко-математичне моделювання діяльності підприємства, економіку підприємства та організацію її діяльності, бухгалтерський облік і фінанси підприємств, менеджмент та маркетинг, інформаційні системи і технології на підприємстві та в торгівлі, інтернет маркетинг, електронну комерцію. Навчаються аналізувати і оцінювати результати діяльності підприємства та формувати звітність із використанням сучасних цифрових технологій, застосовувати інноваційні підходи та моделі електронної комерції у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності. Випускники мають навички роботи з професійними програмами: BAS Бухгалтерія, Парус-Бухгалтерія, MASTER-Бухгалтерія, М.Е.Dоc.

Кар’єрні можливості випускників

 • економіст
 • економіст з планування
 • економіст з фінансової роботи
 • економіст інформаційно-обчислювального центру
 • економічний радник
 • консультант з економічних питань
 • оглядач з економічних питань
 • економіст-аналітик
 • бухгалтер
 • обліковець
 • касир

Метою освітньо-професійної програми Економіка підприємства та електронна комерція є формування та розвиток загальних і cпеціальних компетентностей, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків у сфері підприємництва, торгівлі, біржової діяльності, електронної комерції, бізнес планування. Підготовка здобувачів фахової передвищої освіти до подальшого навчання за обраною спеціальністю.

Особливості освітньо-професійної програми Економіка підприємства та електронна комерція:

- професійна підготовка висококваліфікованих фахівців, які мають фундаментальні знання і ґрунтовні практичні навички в сфері підприємництва, торгівлі, біржової діяльності, електронної комерції, бізнес-планування з використанням сучасних цифрових технологій;

- розширення спектру форм здобуття та розвитку умінь і навичок, до складу яких включено:

1) освітні компоненти, вивчення яких передбачає набуття навичок використання сучасних цифрових технологій у сфері підприємництва, торгівлі, біржової діяльності, електронної комерції, бізнес-планування;

2) проходження навчальної практики із використанням сучасних цифрових технологій з обліку, аналізу, оподаткування господарської діяльності, підприємництва, торгівлі, біржової діяльності, електронної комерції, бізнес-планування;

3) оволодіння навичками роботи із використанням спеціальних прикладних програм, призначених для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємстві, що підтверджується сертифікатом про проходження навчання.