Телекомунікації та радіотехніка

Галузь знань:         17 “Електроніка та телекомунікації”

Спеціальність:       172 “Телекомунікації та радіотехніка”

Освітня програма: Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

Термін навчання після

9 класів - 3 роки 10 місяців,

Кваліфікація: технік - конструктор.

Основними напрямками діяльності фахівця є використання сучасних засобів мобільного, радіорелейного й супутниковому зв'язку, а також теле- і радіомовлення, кабельного телебачення; проектування й експлуатація, забезпечення надійності й живучості комунікаційних систем і мереж Іnternet; вирішення проблем захисту інформації технічним і програмними засобами; застосування новітніх інформаційних технологій пов'язаних з обробкою текстової, графічної й аудіо, відеоінформації.

Ще більше про спеціальність очима спеціалістів 

Спеціальність «Телекомунікації та радіотехніка» це:

 • Системи прийняття рішень і логістичної підтримки виробництва;
 • Електронна апаратура та комплекси для автоматизації бізнес-процесів;
 • Акустичні та електромагнітні методи і прилади неруйнівного контролю промислових виробів;
 • Квантова електроніка;
 • Методи дослідження геокосмосу;
 • Оптичний запис та обробки інформації;
 • Автоматизовані системи контролю та забезпечення безпеки виробничих процесів та об’єктів.sp;
 • Управління в телекомунікаційних системах;
 • Електромагнітна сумісність;
 • Мобільні та бездротові технології;
 • Технології і методи управління інформаційною безпекою;
 • Апаратні і програмні засоби надання інфокомунікаційних послуг;
 • Обробка інформації в інфокомунікаціях;
 • Захист інформації в інфокомунікаціях;
 • Засоби вимірювальної техніки та їх метрологічне забезпечення;
 • Інформаційно-вимірювальні технології;
 • Smart Sensors and Actuators as MEMS;
 • Robotics;
 • Drones;
 • 3D-Printing;
 • Smart Brain-User Interfaces;
 • Системи на кристалах;
 • Методи і засоби верифікації й тестування.
 • Електронні  засоби обробки, перетворення та відображення інформації;
 • Наноелектроніка та нанотехнології;
 • Електронні  засоби альтернативної енергетики;
 • Електронні і мікроелектронні сенсори та перетворювачі;
 • Пристрої мікрохвильового діапазону;
 • Приймально-передавальні пристрої;
 • Вимірювання і контроль параметрів сигналів і кіл;
 • Методи і засоби цифрової обробки сигналів;
 • Електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів;
 • Засоби бездротового радіозв'язку;
 • Радіолокація, радіонавігація, радіобачення і радіокерування;
 • Системи радіоелектронної розвідки і радіопротидії;
 • Дистанційне зондування (діагностика) об'єктів, земної поверхні і атмосфери;
 • Телевізійні системи, телебачення;
 • Мікро- та наноелектромеханічні системи;
 • Акустичні радіоелектронні системи;
 • Космічні радіоелектронні системи;
 • Програмно-апаратні засоби захисту інформації;
 • Радіоелектронна розвідка і радіоелектронне придушення;
 • Радіолокаційні системи безпеки;
 • Технології та рішення для забезпечення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем;
 • Програмно-апаратні платформи вбудованих систем; 
 • Технології та засоби розробки вбудованих систем на мікроконтролерах та програмованих логічних матрицях;
 • Мобільні радіоелектронні пристрої;
 • Сенсори та сенсорні мережі, Інтернет речей (IoT);
 • Цифрові пристрої обробки та передавання мультимедійної інформації;
 • Радіоелектронні пристрої медичної інформатики;
 • Інтелектуальні технологічні процеси та виробництва;
 • Гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехнічні комплекси; 
 • Мікросистемна техніка і технології;
 • Технологія інфокомунікаційних засобів радіо- та оптичного діапазонів;
 • Автоматизація, адаптація та інтелектуалізація засобів діагностики і контролю РЕА та виробничих об’єктів 
 • Програмно-апаратні інтерфейси керування електронними апаратами через комп'ютерні мережі;
 • Побутова і  комунальна  електронна  техніка; 
 • Інтеграція РЕА різних принципів функціонування в інтелектуальні комплекси.
 • CAD/CAM/CAE  та системи автоматизованого проектування;

Випускники можуть працювати в будь-якій сфері інформаційної діяльності в державних, спільних і малих підприємствах в галузі телекомунікацій, на виробничих, комерційних та торгових фірмах з ремонту, програмування та налагодження телекомунікаційної апаратури, в компаніях мобільного зв’язку та мереж, в підрозділах зв’язку в банківських та фінансових установах, в яких використовуються сучасні інформаційні технології, засоби телекомунікації й комп'ютерна техніка.

Детальніше