Електронні комунікації та радіотехніка

Галузь знань: 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

Спеціальність: 172  Електронні комунікації та радіотехніка

Освітньо-професійна програма: Телекомунікації та радіотехніка

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр 

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з телекомунікацій та радіотехніки

Термін навчання:

Основними напрямками діяльності фахівця є використання сучасних засобів мобільного, радіорелейного й супутниковому зв'язку, а також теле- і радіомовлення, кабельного телебачення; проектування й експлуатація, забезпечення надійності й живучості комунікаційних систем і мереж Іnternet; вирішення проблем захисту інформації технічним і програмними засобами; застосування новітніх інформаційних технологій пов'язаних з обробкою текстової, графічної й аудіо, відеоінформації.

Спеціальність «Телекомунікації та радіотехніка» це:

 • системи прийняття рішень і логістичної підтримки виробництва;
 • електронна апаратура та комплекси для автоматизації бізнес-процесів;
 • вкустичні та електромагнітні методи і прилади неруйнівного контролю промислових виробів;
 • квантова електроніка;
 • методи дослідження геокосмосу;
 • оптичний запис та обробки інформації;
 • автоматизовані системи контролю та забезпечення безпеки виробничих процесів та об’єктів.sp;
 • управління в телекомунікаційних системах;
 • електромагнітна сумісність;
 • мобільні та бездротові технології;
 • технології і методи управління інформаційною безпекою;
 • апаратні і програмні засоби надання інфокомунікаційних послуг;
 • обробка інформації в інфокомунікаціях;
 • захист інформації в інфокомунікаціях;
 • засоби вимірювальної техніки та їх метрологічне забезпечення;
 • інформаційно-вимірювальні технології;
 • smart Sensors and Actuators as MEMS;
 • robotics;
 • drones;
 • 3D-Printing;
 • smart Brain-User Interfaces;
 • системи на кристалах;
 • методи і засоби верифікації й тестування.
 • електронні  засоби обробки, перетворення та відображення інформації;
 • наноелектроніка та нанотехнології;
 • електронні  засоби альтернативної енергетики;
 • електронні і мікроелектронні сенсори та перетворювачі;
 • пристрої мікрохвильового діапазону;
 • приймально-передавальні пристрої;
 • вимірювання і контроль параметрів сигналів і кіл;
 • методи і засоби цифрової обробки сигналів;
 • електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів;
 • засоби бездротового радіозв'язку;
 • радіолокація, радіонавігація, радіобачення і радіокерування;
 • системи радіоелектронної розвідки і радіопротидії;
 • дистанційне зондування (діагностика) об'єктів, земної поверхні і атмосфери;
 • телевізійні системи, телебачення;
 • мікро- та наноелектромеханічні системи;
 • акустичні радіоелектронні системи;
 • космічні радіоелектронні системи;
 • програмно-апаратні засоби захисту інформації;
 • радіоелектронна розвідка і радіоелектронне придушення;
 • радіолокаційні системи безпеки;
 • технології та рішення для забезпечення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем;
 • програмно-апаратні платформи вбудованих систем; 
 • технології та засоби розробки вбудованих систем на мікроконтролерах та програмованих логічних матрицях;
 • мобільні радіоелектронні пристрої;
 • сенсори та сенсорні мережі, Інтернет речей (IoT);
 • цифрові пристрої обробки та передавання мультимедійної інформації;
 • радіоелектронні пристрої медичної інформатики;
 • інтелектуальні технологічні процеси та виробництва;
 • гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехнічні комплекси; 
 • мікросистемна техніка і технології;
 • технологія інфокомунікаційних засобів радіо- та оптичного діапазонів;
 • автоматизація, адаптація та інтелектуалізація засобів діагностики і контролю РЕА та виробничих об’єктів 
 • програмно-апаратні інтерфейси керування електронними апаратами через комп'ютерні мережі;
 • побутова і  комунальна  електронна  техніка; 
 • інтеграція РЕА різних принципів функціонування в інтелектуальні комплекси.
 • CAD/CAM/CAE  та системи автоматизованого проектування;

Випускники можуть працювати в будь-якій сфері інформаційної діяльності в державних, спільних і малих підприємствах в галузі телекомунікацій, на виробничих, комерційних та торгових фірмах з ремонту, програмування та налагодження телекомунікаційної апаратури, в компаніях мобільного зв’язку та мереж, в підрозділах зв’язку в банківських та фінансових установах, в яких використовуються сучасні інформаційні технології, засоби телекомунікації й комп'ютерна техніка.

Детальніше