Комп’ютерна інженерія

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Освітньо-професійна програма: Комп’ютерна інженерія

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з комп’ютерної інженерії

Термін навчання:

Діяльність молодшого спеціаліста пов’язана з проектуванням, створенням та обслуговуванням комп’ютерних систем та мереж, розробкою системних та прикладних програм в рамках функціонального, процедурного та об’єктно-орієнтованого підходу для настільних, портативних, вбудованих та хмарних систем;

Освітня програма підготовки студентів повністю відповідає рекомендаціям спеціальної комісії АСМ/ІЕЕЕ - CS (The Association for Computer Machinery / The Institute of Elеctrical and Electronics Engіnееrs - Computer Society) - світового авторитета з питань розробки навчальних планів та програм у галузі компютерної інженерії. Вона також погоджена з відповідними навчальними програмами кращих технічних університетів України, що дає можливість випускникам коледжу отримати освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за скороченим терміном(2 роки).

Навчальні дисципліни програми забезпечують формування критичного, логічного та творчого мислення, професійних компетентностей, необхідних для успіщного працевлаштування. Особливостями програми є вивчення англійської мови (розмовної та технічного перекладу) протягом усіх років навчання та безперервність підготовки з математики,  комп’ютерної інженерії і програмування.

Посади, які може займати молодший  спеціаліст з комп’ютерної інженерії:

  • фахівець з інформаційних технологій;
  • технік-програміст;
  • технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки;
  • технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;
  • фахівець інфокомунікацій;
  • фахівець з розроблення комп'ютерних програм;
  • технік із системного адміністрування.

IT -індустрія — сфера діяльності, яка найінтенсивніше розвивається в Україні останніми роками

На сьогодні більше 100 тисяч українських програмістів працюють у різних компаніях, при цьому, попит на IT-персонал продовжує зростати на світовому ринку. Про це пише профільне видання IT Outsoursing News(10). У матеріалі йдеться, що навіть попри політичну нестабільність українські послуги ІТ та програмного забезпечення для Research&Development з кожним роком набирають обертів.

Зараз Україна має найбільшу кількість IT-фахівців в Європі і це число продовжує зростати. Дослідження показують, що до кінця 2020 кількість фахівців з України перевищить 200 тисяч осіб.

Працюючи на експорт, наші спеціалісти видають якісний продукт і отримують за місяць оплату, яку середньостатистичний українець спроможний заробити лише за рік. Утім, і держбюджет від цієї галузі отримує чималі гроші. 2,5 мільярдів гривень заробила Україна на експорті IT-індустрії тільки у 2015 році. Щороку IT-сектор зростає на 25%.

За надходженнями до бюджету ІТ-індустрія посідає третю сходинку, поступаючись лише агросектору і металургії.

За конкурентоздатністю в IT Україна посідає 51-шу сходинку у світі. Середня зарплата працівника IT-сфери в Україні 2,5 тисяч доларів.

Завдання підготовки високопрофесійних кадрів, здатних розвивати IT-сферу є стратегічним для країни та дуже важливим для особистості, яка хоче стати успішною.

Детальніше