Транспортні технології

Галузь знань: 27 Транспорт

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Освітньо-професійна програма: Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр 

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з транспортних технологій

Термін навчання:

Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати типові спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері транспортних технологій з використанням положень та методів сучасної науки з урахуванням певної невизначеності умов функціонування транспортних систем.

Теоретичний зміст предметної області – поняття та методи транспортних процесів і систем, оптимальних рішень та інших, що розкривають закономірності функціонування транспортних систем і технологій.

Основними напрямками діяльності фахівця є організація автомобільних вантажних перевезень, організація автомобільних пасажирських перевезень, організація міжнародних автомобільних перевезень.

Спеціальність «Транспортні технології» це:

 • Будова та експлуатація транспортних засобів
 • Організація автомобільних вантажних перевезень.
 • Організація пасажирських перевезень.
 • Організація міжнародних автомобільних перевезень.
 • Комерційна робота на транспорті.
 • Організація та планування роботи підприємства.
 • Організація власного бізнесу
 • Основи митного законодавства та митно – брокерська діяльність.
 • Транспортно-експедиторська діяльність.
 • Основи податкової системи та страхової справи.
 • Менеджмент підприємств транспортної галузі.
 • Транспортний маркетинг.
 • Правила і безпека дорожнього руху.

Випускники можуть працювати в автотранспортних підприємствах, пасажирських та вантажних транспортних організаціях; логістичних підприємствах; транспортно-експедиторських компаніях; автотранспортних підрозділах підприємств; службах управління транспортом; державних автомобільних інспекціях; підрозділах поліції; департаменті транспорту. 

Детальніше