Бібліотека

Бібліотека Вінницького технічного коледжу є науковим, навчальним, інформаційним та культурно-освітнім структурним підрозділом, який здійснює бібліотечний та інформаційно-бібліографічний супровід навчально  - виховного процесу, наукових досліджень за профілем закладу.

Бібліотека Вінницького технічного коледжу розпочала свою роботу у 1965 році на базі технікуму електровакуумного будування.

Книжковий фонд бібліотеки формувався з 1965 року.

На 01.09.2020 р. загальний фонд бібліотеки становить - 62161 примірників.

Якісно сформований і грамотно розставлений бібліотечний фонд – запорука ефективної діяльності бібліотеки, реалізації завдань навчального закладу. Фонд універсальний, відповідає змісту навчання, його інформаційним та виховним функціям, задовольняє запити й інтереси користувачів.

Книжковий фонд бібліотеки поповнюється за рахунок  співпраці з фірмою «П′ять», а також з різними видавництвами, зокрема такими, як: ТОВ «Центр навчальної літератури», ТОВ «Кондор», видавничо-книготорговельна компанія «Ліра - К», видавничо-торговий дім «Університетська книга», ТОВ  «Патерик» та інші.

Відтак до формування та комплектування книжкового фонду здійснюється серйозний підхід. Ведеться вся нормативна документація, що стосується комплектування, обліку, стану та характеристики книжкових фондів.

Нові надходження до фонду обов′язково систематизуються, здійснюється процес технічної обробки, після чого складається бібліографічний опис документів. Усе це облікується в інвентарній книзі, в алфавітному, електронному і систематичному каталогах.

До послуг читачів система каталогів (електронний, систематичний,абетковий)та картотеки. Щорічно бібліотека передплачує більш 41 найменування періодичної літератури.

Враховуючи вимоги часу, на шляху реалізації головної функції бібліотеки – інформаційна.

Бібліотека здійснює інформаційну підтримку проведення культурно-масових заходів, семінарів, виховних годин, предметних тижнів. До знаменних і пам'ятних дат оформляються книжкові виставки, тематичні полиці, проводяться перегляди літератури, бібліографічні огляди та інші заходи для популяризації книжкового фонду. В роботі бібліотеки застосовуються новітні інформаційні та бібліотечні технології, використовується Інтернет.

Колектив бібліотеки у 2015 році розпочав роботу над створенням електронного каталогу. На сьогоднішній день він містить більше 32 тис. записів. У подальшому робота в цьому напрямку залишається головною та пріоритетною.

Режим роботи бібліотеки

Бібліотека працює  з 8.00 до 18.00

Без обідньої перерви

Вихідний день - субота, неділя

Структура

Бібліотека коледжу має абонемент, читальний зал, книгосховище. На сьогодні студенти, викладачі та співробітники коледжу можуть користуватись :  абонементом,  читальною залою, звернувшись до якої читачі мають змогу працювати з довідковою літературою, з картковими     каталогами і картотеками,  користуватись мережею Інтернет та електронним каталогом.

Фонд бібліотеки містить навчальну, методичну, довідкову літературу з усіх дисциплін, що вивчаються в коледжі.

На постійно діючій виставці «Нові надходження» демонструється література, якою поповнюється фонд.