Вінницький центр краєзнавчих досліджень «Моя Україна» 2014 р.

У 2014 році з проектом «Вінницький центр краєзнавчих досліджень «Моя Україна»»  Довгань Діана Юріївна та Довгань Олександра Вячеславівна виграли Грант за зайняте 1-е місце. Одним з пріоритетних напрямів виховання молоді в національній системі вищої освіти є патріотичне виховання, чільне місце в якому належить вихованню любові й дбайливого ставлення до рідної землі, її історії, поваги до народних традицій і звичаїв, фольклору, шанобливого ставлення до рідної природи. Формування всебічно розвиненої особистості, громадянина й патріота суверенної Української держави є одним із найважливіших завдань демократичного суспільства, реалiзацiя якого покладається на систему освіти.

Виходячи з вищезазначеного, краєзнавчі дослідження сприяють патріотичному вихованню студентської молоді.

         Актуальність проекту полягає в тому, що його реалізація дає можливість:

  • покращити умови для інтелектуального, духовного, морального, естетичного, фізичного розвитку студентів та надати їм можливості для самореалізації;
  • підвищити ефективність національно-патріотичного виховання студентської молоді;
  • оновити зміст, форми і методи науково-пошукової роботи;
  • активізувати участь педагогічних працівників та студентів коледжу  в науково-пошуковій роботі, конкурсах, конференціях, телекомунікаційних освітніх проектах й інших заходах області, регіонів, країни, спрямованих на формування позитивного іміджу України, становленню їх  національно-патріотичної свідомості;
  • організувати підготовку викладачів до роботи зі студентською молоддю через систему тренінгових та семінарських занять;
  • узагальнити досвід організації науково-пошукової роботи.

Проект спрямований на посилення національно-патріотичного та духовного виховання студентської молоді. Проблема, розв’язання якої закладено проектом, – це не тільки створення організаційних та процесуальних можливостей у коледжі для активного використання науково-пошукової роботи студентства в рамках виконання самостійної роботи при вивченні дисциплін навчального плану, а й ознайомлення громадськості міста, області, регіону, країни, світової спільноти із надбаннями українського народу, що сприятиме створенню позитивного іміджу України.  Досвід організації та функціонування даного центру може бути використаний у вищих навчальних закладах Вінницької області та України в цілому. На кошти Гранту була придбана комп’ютерна техніка.