організація перевезень

Транспортні технології

Галузь знань: 27 Транспорт

Спеціальність: 275.03 Транспортні технології на автомобільному транспорті

Освітньо-професійна програма: Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр з 2020 року вступу

Кваліфікація: технік – технолог (механіка)

Термін навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти ( 9 класів ) – 3 роки 10 місяців
 • на основі повної загальної середньої освіти ( 11 класів ) – 2 роки 10 місяців

Основними напрямками діяльності фахівця є організація автомобільних вантажних перевезень, організація автомобільних пасажирських перевезень, організація міжнародних автомобільних перевезень.

Ще більше про спеціальність очима спеціалістів 

Спеціальність «Транспортні технології» це:

 • організація автомобільних перевезень вантажів і пасажирів;
 • організація міжнародних автомобільних перевезень;
 • комерційна робота на транспорті; 
 • організація управлінської та маркетингової діяльності підприємства;
 • транспортно-експедиційна робота;
 • митне законодавство та митно-брокерська діяльність;
 • податкова система та страхова справа;
 • аналіз вантажопотоків;
 • організація маршрутів перевезень пасажирів;
 • формування структури і раціональне використання рухомого складу;
 • розробка транспортно – технологічних схем доставки вантажів тощо.

Випускники можуть працювати в автотранспортних підприємствах, пасажирських та вантажних транспортних організаціях; автологістичних підприємствах; автотранспортних підрозділах підприємств; службах управління транспортом Міністерств, відомств, підприємств і транспортних організацій; державних автомобільних інспекціях; дилерських мережах. 

Детальніше

Відділення транспортних технологій

 

Відділення транспортного менеджменту і економіки

Галузь знань

27 Транспорт

Спеціальність

275 Транспортні технології на автомобільному транспорті

Освітня програма

Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

Термін навчання

3 роки 10 місяців

Кваліфікація

технік-технолог (механіка)

 

Актуальність

Рівень розвитку транспортної системи держави — одна із найважливіших ознак її технологічного прогресу й цивілізованості. Потреба у високорозвиненій транспортній системі ще більш підсилюється при інтеграції в європейську і світову економіку, транспортна система стає основою для ефективного входження України у світове співтовариство й заняття в ньому місця, що відповідає рівню високорозвиненої держави. Тому через розвиток товарних відносин грамотні і досвідчені фахівці з організації перевезень завжди будуть необхідні на ринку праці.

 

Спеціальність "Транспортні технології " забезпечує

підготовку фахівців з організації і управління матеріальними, фінансовими та транспортними потоками. Фахівцеві з організації перевезень  потрібно вміти аналізувати великі обсяги інформації для того, щоб вибрати оптимальний маршрут, розрахувати вартість перевезення та його терміни, організовувати процес перевезення, постійно перебуваючи в контакті з митниками, постачальниками, складськими працівниками. Він повинен вміти рахувати (базові знання бухгалтерії необхідні), вивчати структуру попиту і аналіз товарних запасів (тут необхідні знання про маркетинг), керувати командою (навички управління повинні бути на висоті).

 

Освітня програма включає вивчення таких основних дисциплін:

 • Автомобілі.
 • Технічна експлуатація автомобілів.
 • Організація автомобільних вантажних перевезень.
 • Організація пасажирських перевезень.
 • Організація міжнародних автомобільних перевезень.
 • Комерційна робота на транспорті.
 • Організація та планування роботи підприємства.
 • Економіка підприємства.
 • Основи митного законодавства.
 • Транспортно-експедиційна робота та митно-брокерська діяльність.
 • Основи податкової системи та страхової справи.
 • Основи бухгалтерського обліку та фінансів.
 • Основи менеджменту.
 • Основи маркетингу.
 • Правила і безпека дорожнього руху.

Під час навчання студенти проходять практику на вантажних та пасажирських автотранспортних підприємствах.

 

Працевлаштування

Випусники можуть працювати на таких підприємствах:

 • автотранспортних підприємствах усіх форм власності;
 • логістичних компаніях й службах доставки;
 • підрозділах органів центральної й місцевої влади, що займаються організацією транспортного процесу;
 • великих підприємствах всіх видів діяльності, що мають свої транспортні підрозділи;
 • підприємствах автобусних станцій;
 • транспортно-експедиційних підприємствах.