Оціночна діяльність

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Освітньо-професійна програма: Оціночна діяльність

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр 

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування

 • на основі повної загальної середньої освіти ( 11 класів ) – 1 роки 10 місяців

На сучасному ринку нерухомості, який розвивається швидкими темпами і має стратегічні перспективи, представлені практично всі види об'єктів житлового, громадського та промислового призначення, які потребують періодичної оцінки. Для цього необхідні фахівці - оцінювачі.

Робота таких спеціалістів пов’язана оцінкою рухомого та нерухомого мана в нотаріальних конторах, оціночних компаніях, агентствах нерухомості, ріелтерських та брокерсько-дилерських фірмах, лізингових, на біржах, факторингових та інвестиційних компаніях.

Під час навчання здобувачі освіти набувають навики роботи з професійними програмами: Парус-Бухгалтерія, MASTER-Бухгалтерія, М.Е.Dоc.

Посади, які може займати фаховий молодший бакалавр:

 • агент з нерухомості;
 • аукціоніст;
 • експерт-консультант із страхування;
 • брокер та дилер з цінних паперів;
 • торговець нерухомістю;
 • ріелтор;
 • біржовий маклер;
 • торговий агент;
 • бухгалтер,
 • обліковець,
 • касир;
 • торговельний брокер (маклер);
 • оцінювач рухомого і нерухомого майна;
 • оцінювач (експертна оцінка майна);
 • оцінювач;
 • оцінювач експерт.