Економіка підприємства

Відділення транспортного менеджменту та економіки

Відділення транспортного менеджменту і економіки

Відділення транспортного менеджменту і економіки

Галузь знань

27 Транспорт

Спеціальність

275 Транспортні технології на автомобільному транспорті

Освітня програма

Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

Термін навчання

3 роки 10 місяців

Кваліфікація

технік-технолог (механіка)

 

Актуальність

Рівень розвитку транспортної системи держави — одна із найважливіших ознак її технологічного прогресу й цивілізованості. Потреба у високорозвиненій транспортній системі ще більш підсилюється при інтеграції в європейську і світову економіку, транспортна система стає основою для ефективного входження України у світове співтовариство й заняття в ньому місця, що відповідає рівню високорозвиненої держави. Тому через розвиток товарних відносин грамотні і досвідчені фахівці з організації перевезень завжди будуть необхідні на ринку праці.

 

Спеціальність "Транспортні технології " забезпечує

підготовку фахівців з організації і управління матеріальними, фінансовими та транспортними потоками. Фахівцеві з організації перевезень  потрібно вміти аналізувати великі обсяги інформації для того, щоб вибрати оптимальний маршрут, розрахувати вартість перевезення та його терміни, організовувати процес перевезення, постійно перебуваючи в контакті з митниками, постачальниками, складськими працівниками. Він повинен вміти рахувати (базові знання бухгалтерії необхідні), вивчати структуру попиту і аналіз товарних запасів (тут необхідні знання про маркетинг), керувати командою (навички управління повинні бути на висоті).

 

Освітня програма включає вивчення таких основних дисциплін:

 • Автомобілі.
 • Технічна експлуатація автомобілів.
 • Організація автомобільних вантажних перевезень.
 • Організація пасажирських перевезень.
 • Організація міжнародних автомобільних перевезень.
 • Комерційна робота на транспорті.
 • Організація та планування роботи підприємства.
 • Економіка підприємства.
 • Основи митного законодавства.
 • Транспортно-експедиційна робота та митно-брокерська діяльність.
 • Основи податкової системи та страхової справи.
 • Основи бухгалтерського обліку та фінансів.
 • Основи менеджменту.
 • Основи маркетингу.
 • Правила і безпека дорожнього руху.

Під час навчання студенти проходять практику на вантажних та пасажирських автотранспортних підприємствах.

 

Працевлаштування

Випусники можуть працювати на таких підприємствах:

 • автотранспортних підприємствах усіх форм власності;
 • логістичних компаніях й службах доставки;
 • підрозділах органів центральної й місцевої влади, що займаються організацією транспортного процесу;
 • великих підприємствах всіх видів діяльності, що мають свої транспортні підрозділи;
 • підприємствах автобусних станцій;
 • транспортно-експедиційних підприємствах.

 

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма

Економіка підприємства

Термін навчання

9 класів - 3 роки 10 місяці

11 класів - 2 роки 10 місяці

Кваліфікація

молодший спеціаліст - економіст

Актуальність

В ринковому середовищі яке постійно розвивається та оновлюється комплекс економічних структур, підприємств та організацій постійно потребує кваліфікованих фахівців, які мають високий рівень економічної освіти, спеціальні знання у сфері економіки, корпоративного управління, економічних розрахунків, менеджменту, маркетингу, вміння і навички використання сучасних інформаційних технологій, знають кілька іноземних мов. Саме таких фахівців зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» готують у нашому коледжі.

Економіст - це фахівець, який здійснює роботу за такими видами економічної діяльності: планування та організація роботи на підприємстві, економічний аналіз діяльності підприємства, економічне планування господарської діяльності, облік кредиторської та дебіторської заборгованості, розрахунок і контроль собівартості товару, облік ТМЦ і залишків на складах, робота з договорами і первинною документацією, менеджмент та маркетинг на підприємстві, взаємодія з зовнішніми і внутрішніми аудиторами, розробка системи бюджетування в компанії, контроль виконання бюджету, ведення періодичної і управлінської звітності.

 

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» забезпечує:

- здатність кваліфіковано ухвалювати економічно обґрунтовані рішення з питань підприємницької, торгівельної та біржової діяльності на різних підприємницьких та організаціях;

- планувати економічні стратегії розвитку підприємств, організації та установ на тривалу перспективу;

- удосконалювати економічний механізм у таких галузях діяльності як підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

 

Освітня програма включає вивчення таких дисциплін:

Навчальним планом підготовки молодшого спеціаліста спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» передбачена ґрунтовна фундаментальна та базова економічна підготовка, що повністю відповідає вимогам роботодавців і насичена сучасними дисциплінами професійно-практичної підготовки:

-         Вступ до спеціальності;

-         Основи економічної теорії;

-         Політична економія;

-         Фінанси;

-         Гроші і кредит;

-         Статистика;

-         Маркетинг;

-         Менеджмент;

-         Економіка підприємства

-         Оптимізаційні методи і моделі;

-         Податкова система;

-         Фінансовий облік

-         Економічний аналіз;

-         Інвестування;

-         Інфраструктура фінансового ринку;

-         Інформаційні системи і технології на підприємстві;

-         Планування та організація діяльності підприємства;

-         Планування та організація діяльності підприємства «Курсова робота»;

-         Обгрунтування господарських рішень і оцінка ризиків;

-         Управління витратами;

-         Практика «Вступ до фаху»;

-         Практика «Виробнича».

 

Сфера діяльності випускника:

Діяльність таких спеціалістів пов’язана з економічним плануванням на підприємствах, організаціях спеціалізованих брокерсько-дилерських, факторингових, лізингових та інвестиційних компаніях, управлінням на ринках та біржах.

У сфері підприємництва – це фахівці, які здійснюють роботу за такими видами економічної діяльності: економічне посередництво, менеджмент, планування та організація діяльності підприємства, управління та нагляд у сфері оподаткування.

У сфері торгівлі – здійснюють облік та аналіз торговельної діяльності, проводять розрахунки і складають звітність підприємств та організацій, слідкують за процесами ціноутворення та реалізують менеджмент.

У сфері біржової діяльності – проводять усі види біржових торгів, виконують роботу з укладення і обслуговування договорів, здійснюють аналіз показників діяльності компаній на біржових ринках.

Під час навчання ви освоїте роботу з професійними програмами: «1С: Підприємство», «1С:Бухгалтерія», «1С:Торгівля і склад», «1С:Зарплата і кадри», «Парус», «М.Е.Dоc».