Спеціальності та освітньо-професійні програми

Комп’ютерна інженерія

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Освітньо-професійна програма: Комп’ютерна інженерія

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з комп’ютерної інженерії

Термін навчання:

Діяльність молодшого спеціаліста пов’язана з проектуванням, створенням та обслуговуванням комп’ютерних систем та мереж, розробкою системних та прикладних програм в рамках функціонального, процедурного та об’єктно-орієнтованого підходу для настільних, портативних, вбудованих та хмарних систем;

Освітня програма підготовки студентів повністю відповідає рекомендаціям спеціальної комісії АСМ/ІЕЕЕ - CS (The Association for Computer Machinery / The Institute of Elеctrical and Electronics Engіnееrs - Computer Society) - світового авторитета з питань розробки навчальних планів та програм у галузі компютерної інженерії. Вона також погоджена з відповідними навчальними програмами кращих технічних університетів України, що дає можливість випускникам коледжу отримати освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за скороченим терміном(2 роки).

Детальніше

Відновлювальна енергетика

Галузь знань: 14 Електрична інженерія

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітньо-професійна програма: Обслуговування та ремонт установок відновлюваної енергетики

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр 

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, електромеханік 

Термін навчання:

Альтернативні джерела енергії - це напрямок майбутнього.

Спеціальність у сфері альтернативної енергетики - професія майбутнього, що набуває актуальності жвавими темпами. Ця освітньо-професійна програма спрямована на підготовку фахівців в галузі відновлювальної енергетики. Гостра нестача професіоналів у цій сфері гарантує швидке кар’єрне зростання і гідну заробітну плату тим, хто має необхідні професійні компетенції для впровадження нових технологій альтернативної енергетики.

Технік-електромеханік з монтажу, обслуговування та ремонту установок відновлювальної енергетики - це професія для людей, які характеризуються творчим, аналітичним і логічним складом розуму, швидкою орієнтацією, високою концентрацією, систематичністю, ясністю і точністю формулювання думок, просторовою уявою, інтересом до сучасних і перспективних технологій.

Детальніше

Електромеханіка

Галузь знань:         14 Електрична інженерія

Спеціальність:       141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Освітньо-професійна програма: Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр  

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр  з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Термін навчання:

Професія потрібна Вам і людям. Автомобілі ВАЗ і ГАЗ, Мазда і Опель, Вольво і Форд, Нісан і Фольксваген будуть покірними у Ваших руках, якщо Ви пройдете курс навчання за цією  спеціальністю. Тут Ви отримаєте не тільки відмінні знання, а й підготовку до складання іспитів в ДАЇ на право водіння автомобіля.

Ви зможете обслуговувати, діагностувати, ремонтувати  електричне  та електронне устаткування, бортові комп’ютерні системи, брати участь у проектуванні електронних та мікропроцесорних систем автоматики для автомобілів, працюючи на державних підприємствах та у приватних фірмах.

Детальніше

Телекомунікації та комп’ютерні технології

Галузь знань: 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

Спеціальність: 172 Електронні комунікації та радіотехніка

Освітньо-професійна програма: Телекомунікації та комп’ютерні  технології

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр 

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з  електронних комунікацій та радіотехніки

Термін навчання:

Освітня програма Телекомунікації та комп’ютерні технології – це системний підхід щодо підготовки фахівців з найсучасніших та перспективних інформаційних, мережних та комунікаційних технологій та передбачає:

  • вивчення основних принципи побудови і функціонування інфокомунікаційної інфраструктури існуючих і перспективних корпоративних, локальних мереж, що використовують стандарти проводового та безпроводового зв’язку, технології мобільного зв’язку, цифрового радіомовлення та телебачення, супутникового зв’язку та інтернету речей;
  • вміння застосовувати і використовувати, експлуатувати та розробляти пристрої, системи та комплекси широкого призначення, вбудовані системи,  використовуючи сучасні інтелектуальні комп’ютерно-інтегровані технологіі, комп’ютерну, мікропроцесорну, мікроконтролеру техніку та вимірювальне обладнання, пакети комп’ютерного моделювання, системи та мови програмування, пов’язаних із розробкою мобільних та Web-додатків;
  • поглибленим освоєння комп’ютерних технологій і спеціального програмного забезпечення 3D-моделювання, роботехніки та мехатроніки.
    Детальніше

Електронні комунікації та радіотехніка

Галузь знань: 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

Спеціальність: 172  Електронні комунікації та радіотехніка

Освітньо-професійна програма: Телекомунікації та радіотехніка

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр 

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з телекомунікацій та радіотехніки

Термін навчання:

Основними напрямками діяльності фахівця є використання сучасних засобів мобільного, радіорелейного й супутниковому зв'язку, а також теле- і радіомовлення, кабельного телебачення; проектування й експлуатація, забезпечення надійності й живучості комунікаційних систем і мереж Іnternet; вирішення проблем захисту інформації технічним і програмними засобами; застосування новітніх інформаційних технологій пов'язаних з обробкою текстової, графічної й аудіо, відеоінформації.

Детальніше